Call Center / Comenzi : 0728.645.645

Bluediamond

Cos cumparaturi 0 PV | 0,00 Lei

Cosul tau de cumparaturi este gol.

CONTRACT CADRU pentru Partener/ Dezvoltator De Afacrere


 

CONTRACT PRESTARI SERVICII
Nr.________ / _____________


1. PARTILE CONTRACTANTE
S.C. BLUE DIAMOND GENERATION S.R.L. cu sediul social in localitatea Timisoara, str. Matasarilor,
nr. 8-10, judetul Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr.J35/2028/2013, CUI
RO 31761370, cod bancar: Cod IBAN: RO49BTRLRONCRT0216741201 deschis la Banca
Transilvania, tel. 0256-20.55.00, 0256-22.22.88, e-mail office@bluediamond.ro, reprezentata de Dan
Milan Menghesi, general manager, denumita in continuare Compania,
si
S.C.________________________________________cu sediul social in________________________
str._______________________________nr._______ bloc______ scara_____ etaj____ apartament__
judet____________________, sector __, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului _____________
sub numarul __________________, cod fiscal ____________________ avand contul nr. (forma IBAN)
__________________________________________, deschis la banca_________________________,
telefon_________________________, e-mail _____________________________________________,
reprezentata de____________________________________, in calitate de _____________________,
pentru urmatorul cod partener din reteaua BLUE DIAMOND GENERATION: _____________________
in calitate de Societate agreata pe de alta parte.
Societatea juridica agreata SRL, SA, PFA, PFI, II sunt parti ale prezentului contract (denumite generic
“Partener/Parteneri”), prevederile acestuia fiindu-le pe deplin opozabile. Acestia nu pot avea alte coduri
de partener in cadrul raporturilor de colaborare cu SC BLUE DIAMOND GENERATION SRL decat cele
atribuite Societatii agreate.
PREAMBUL:
Compania SC BLUE DIAMOND GENERATION SRL (BLUE DIAMOND GENERATION/ „Compania”)
comercializeaza in sistem network marketing binar produse cosmetice, de curatenie si alte produse pe
teritoriul Romaniei, UE si al unor state terte, unor clienti independenti, denumiti in continuare
„Parteneri”.
Prezentul contract intentioneaza sa acopere relatia contractuala:
(a) de intermediere prin promovare a produselor si oportunitatii de afacere ale BLUE DIAMOND
GENERATION de catre Societatile Agreate, Partenerul;
(b) de acordare a comisionului catre societatile agreate, calculat in functie de rezultatele serviciilor de
intermediere prin promovare conform „Manualului de Afaceri” oferit de companie.
Partile au convenit incheierea prezentului contract de colaborare, cu respectarea urmatoarelor clauze:
2.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract il constituie prestarea unor servicii independente de intermediere
prin promovare a produselor BLUE DIAMOND GENERATION, in conformitate cu legile in vigoare, cu
conditiile negociate si agreate prin acordul partilor, prin prezentul contract, cu respectarea politicilor de
vanzari stipulate in acest contract, ale BLUE DIAMOND GENERATION, cu care partenerul se declara
de acord prin semnarea prezentului contract.
Prin incheierea prezentului contract, Societatea agreata isi poate dezvolta o afacere proprie de
intemediere prin promovarea produselor BLUE DIAMOND GENERATION si a oportunitatii de afacere
in colaborare cu Compania, prin:
a) servicii de intermediere prin promovare a produselor BLUE DIAMOND GENERATION in
vederea identificarii de noi clienti;
b) organizare de prezentari si intalniri promotionale lunare;
c) promovarea consumului de produse comercializate de catre Companie in fiecare saptamana;
d) organizarea de intalniri sau cursuri pentru instruirea Partenerilor directi si indirecti, instruire ce
are ca scop cresterea vanzarilor in cadrul Companiei in fiecare luna.
3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an si se prelungeste automat daca s-au
respectat clauzele din el si niciuna dintre parti nu o notifica pe celalta in legatura cu rezilierea lui,
potrivit articolului 10. Contractul poate fi denuntat in scris, unilateral de oricare dintre parti in conditiile
in care una dintre parti constata incalcarea a cel putin o clauza din prezentul contract.. Orice clauza
contrara sau stipularea unei prestatii in schimbul denuntarii contractului se considera nescrisa.
4. PRETUL CONTRACTULUI. CALIFICARI
4.1. Pretul prezentului contract este reprezentat de un comision pe care compania il plateste societatilor
agreate, in acord cu „Manualul de Afaceri”, comision variabil, care este raportat la PV (“puncte
valoare”), iar rectificarea acestei valori se poate realiza din 6 in 6 luni.
4.2. PV (Puncte valoare) reprezinta o valoare atribuita de Companie fiecarui produs, cu ajutorul careia
se stabileste, saptamanal, nivelul de calificare din planul de cariera, pentru fiecare societate
(saptamana de calificare incepe in fiecare zi de marti la ora 00:00:00 si se termina in fiecare zi de luni
la ora 23:59:59). Calificarea finala este stabilita in urma inchiderii oficilale a saptamanii, care are loc in
fiecare zi de marti.
4.3. Compania va comunica pe site-ul oficial www.bluediamond.ro, valoarea aferenta in PV pentru
fiecare produs, serviciu sau material auxiliar, cat si valoarea cu care plateste societatilor agreate, in
baza careia se va calcula efectiv comisionul facturabil de catre societatile agreate.
4.4. Denumirea calificarilor mentionate in prezentul contract cat si pe site www.bluediamond.ro, este
data de castigul realizat de catre o societatea agreata, timp de 12 saptamani din 15 consecutive:
Lider = contravaloarea a 100 lei – 299 lei
-Lider Executiv = contravaloarea a 300 lei – 499 lei
-Director = contravaloarea a 500 lei – 999 lei
-Rubin = contravaloarea a 1000 lei – 1999 lei
-Diamant= contravaloarea a 2000 lei
4.5. Potrivit „Manulului de Afaceri”, compania poate acorda calificari superioare celor enumerate mai
sus.
5. COMISION FACTURABIL. BONUS IN PRODUSE.
Formula generala de calcul pentru comisionul la care este indreptatita Societatea agreata,
la finalul unei saptamani sau luni, este conforma sistemului de network marketing binar, agreat de
BLUE DIAMOND GENERATION si va fi calculat dupa cum urmeaza:
5.1. Comisioanele pe saptamanale din ciclurile de puncte ale retelei binare sunt urmatoarele:
-7% din punctele pe saptamani conform formulei: (100 PVS + 100 PVD) * 7% lei;
-10% in raport cu venitul saptamanal al partenerilor inscrisi personal;
-300 lei bonus in produse, dupa fiecare al cincilea partener inscris personal care plaseaza cate o
comanda de minim 150 lei platibili timp de 3 luni consecutive sau,
-300 lei facturabili persoanelor juridice, dupa fiecare al cincilea partener inscris personal care
plaseaza cate o coamnda de minim 150 de lei timp de 3 luni consecutive.
5.2. Comisionul lunar este identificat ca si comisionul-bonus de profit-sharing.
Comisionul lunar identintificat ca bonus de profit sharing reprezinta 4% din totalul PV lunare
inregistrate pe Companie, impartit in mod egal persoanelor calificate minim la nivel de Diamant cu
urmatoarele specificatii:
- in momentul in care un nou partener se califica Diamant timp de 12 saptamani consecutive, se
incadreaza la profit sharing;
- incepand cu luna urmatoare, noul partener calificat la profit sharing trebuie sa atinga nivelul de
Diamant constant; In cazul in care pierde o saptamana de calificare, el trebuie sa reaia tot
procesul de calificare.
- in momentul in care, exista 5 parteneri care au calificari superioare minim 12 saptamani consecutive,
profitul sharing va fi impartit doar acestora si celor care au calificari superioare celor 5 parteneri;
- bonusul de profit-sharing se activeaza doar atunci cand la nivelul intregii companii exista timp de 12
etape consecutive cel putin 5 parteneri care au calificarea de Diamant;
- Compania isi rezerva dreptul de a oferi comision de profit sharing anumitor societati agreate pentru
indeplinirea unor conditii speciale (maxim 5 societati agreate).
5.3. Prin procedura «Achitare din bonus in produse» se intelege valorificarea comisionului acumulat
de catre Societatea agreata, prin achizitionarea de produse BLUE DIAMOND GENERATION in
urmatoarele conditii:
- pentru orice comanda se poate acoperi din “bonus produse” maxim jumatate din valoarea totala a
comenzii astfel incat suma ramasa de plata sa fie minim 150 lei, cu TVA inclus;
- bonusul in produse este valabil pana la utilizarea lui de catre partener sau pana in momentul rezilierii
contractului;
- bonusul in produse va fi primit in contul on-line la finalul fiecarei saptamani.
5.4. Societatea agreata va emite maxim 2 facturi pe luna.
5.5. Calcularea comisionului se va face in lei, pentru partenerii din Romania, respectiv in Euro pentru
partenerii din alte tari.
5.6. Plata comisionului in lei se va efectua pentru Societatea agreata prin virament bancar in contul
indicat pe factura de doua ori pe luna, intr-un termen de maxim 15 zile lucratoare de la primirea facturii
in original, sau pe mail.
5.7. Orice modificare privind contul si banca societatii agreate se vor comunica in scris Companiei, in
termen de 30 de zile de la aparitia ei.
5.8. Comanda minima personala pentru ca bonusul realizat sa fie comision facturabil, reprezinta
contravaloarea a 100 PV (puncte valorice) in luna precedenta.
5.9. In cazul in care un partener nu depune comanda de minim 100 PV, bonusul se considera "bonus
in produse", care se poate utiliza ca reducere pe factura la o comanda de peste 150 RON platibili, si
nu mai mult de 50 % din valoarea totala a facturii. Dupa o perioada de inactivitate de 180 de zile toate
beneficiile sau bonusurile se pierd, iar dupa 365 de zile contractul se poate suspenda automat.
5.10. In cazul in care o societate agreata nu realizeaza cel putin 100 de lei bonus intr-o saptamana,
suma realizata se blocheaza si devine bonus facturabil in momentul in care se acumuleaza minim
100 lei.
5.11. In cazul in care un partener nu indeplineste toate conditiile enumerate la articolul 2 lit. a, b, c, si d
si nu face dovada de indeplinirea a lor prin poze, liste de participare si alte metode la cererea
companiei, bonusul realizat se poate considera "bonus in produse" si nu poate fi facturat. In conditiile
in care partenerul refuza sa furnizeze dovezile solicitate, compania are dreptul sa rezilieze fara preaviz
contractul.
6.DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Obligatiile Companiei:
a) sa puna la dispozitia Partenerului la solicitarea acestuia, pentru prestarea serviciilor de intermediere prin
promovare a produselor si oportunitatii de afaceri BLUE DIAMOND GENERATION, cu incepere de la data
incheierii contractului, toate informatiile si materialele solicitate. Cu exceptia informatiilor de pe site-ul
Companiei, toate materialele si informatiile solicitate de Partener se ofera contra cost sau gratuit;
b) sa plateasca comisionul cuvenit Partenerului in modalitatile si la termenele stabilite prin prezentul
contract;
c) Compania va semna contracte cu firme de curierat ca livrarea sa fie efectuata in orase in maxim 3
zile lucratoare, iar in localitatile mici sau rurale in 4 zile lucratoare;
6.2. Drepturile Companiei:
a) sa impuna conditii suplimentare pentru oferirea de bonusuri si privilegii suplimentare unor Societati
agreate; aceste conditii vor fi incluse in acte aditionale si anexe la prezentul contract cadru;
b) sa suspende sau sa rezilieze contractul cu societatea agreata daca aceasta are o perioada de cel
putin 180 de zile de inactivitate;
c) sa suspende sau sa rezilieze contractul cu societatea agreata, in cazul in care acesta aduce
prejudicii imaginii Companiei;
d) Compania isi rezerva dreptul de a nu achita facturi primite cu intarziere pentru comisioane mai vechi
de 2 luni.
6.3. Obligatiile Partenerului
a) sa presteze serviciile la care s-a obligat conform art. 2 “Obiectul contractului”;
b) sa plaseze o comanda la maxim 180 zile pentru a ramane in sistem;
c) sa participe la evenimente organizate de companie pe cheltuiala proprie; in cazul in care nu poate
ajunge la eveniment, va achita 30% din costul biletului de participare la eveniment;
d) sa prezinte noilor Parteneri avantajele BLUE DIAMOND GENERATION in totalitate, nu doar
informatii despre vanzari/produse ci si beneficiile posibile din dezvoltarea unei retele de Parteneri;
e) sa respecte cu strictete legile, regulamentele si metodologia stabilite de legile in vigoare referitoare la
activitatea prezentata in acest Contract, precum si orice alte cerinte referitoare la inregistrarea acestei
activitati si plata oricaror taxe care cad in sarcina Societatii agreate, indiferent de tara in care isi
desfasoara activitatea;
f) sa pastreze confidentalitatea, conform art. 7 din contract;
g) nu va face nicio intelegere scrisa sau verbala cu terte parti, in legatura cu prezentul Contract, decat
cu acordul scris in prealabil al Companiei;
h) nu va da interviuri si nu va utiliza nici un mijloc de comunicare in masa ( inclusiv Internet-ul) in
legatura cu activitatea comerciala desfasurata de Companie, decat cu acordul scris in prealabil al
acesteia;
i) sa respecte conditiile de colaborare, politicile comerciale, principiile si regulile stabilite de catre
Companie, prevazute in „Manualul de Afaceri”, luand la cunostiinta ca nerespectarea acestora atrage
dupa sine pierderea comisioanelor si a beneficiilor aferente, putand duce pana la rezilierea Contractului
de colaborare;
j) sa nu utilizeze numele BLUE DIAMOND GENERATION, marcile inregistrate sau orice alt element
comercial asupra caruia BLUE DIAMOND GENERATION detine dreptul de proprietate intelectuala, fara
acordul scris al companiei, cu scopul de a încheia raporturi juridice, altele decât cele ce intra în sfera
prezentului contract si in urma carora Compania nu profita;
k) sa nu promoveze, vanda, utilizeze sau asocieze produse fabricate sau distribuite de catre o terta
parte, cu marcile si numele BLUE DIAMOND GENERATION;
l) sa nu intreprinda nicio actiune care ar putea pune in pericol reputatia Companiei;
m) sa nu prelucreze date cu caracter personal fara respectarea legislatiei in vigoare, respectiv
inregistrarea ca operator de date cu caracter personal;
n) in cazul crearii unor site-uri personale sau alte metode de promovare pe internet, on-line sau spatii
publice care au ca domeniu unic de activitate afacerea BLUE DIAMOND GENERATION, Societatea
agreata are obligatia sa solicite acordul BLUE DIAMOND GENERATION;
o) partenerii au obligatia de a emite facturile in maxim 1 luna de zile de la primirea mailului cu suma de
facturat din partea companiei sau de la transmiterea valorii de facturat in rubric speciala din Biroul meu
de pe site-ul companiei; bonusul nefacturat in termen de 30 de zile se transforma in bonus in produse;
p) calificatii tuturor nivelelor (mentinerea calificarii timp de 12 saptamani din 15 consecutive), au
obligatia de a participa la un seminar regional anual. Costul lui va fi de maxim 30% din salariul minim
pe economie. Calificatii nivelelor de Director, Rubin, Diamant si calificarile superioare au obligatia de
a participa si la un seminar national anual. Costul lui va fi de maxim 50% din valoarea salariului minim
pe economie (poate dura 2 zile);
q) la inscrierea in sistem se achita o taxa de 50 RON - contravaloarea unui training de START UP.
Daca suma nu se plateste in 30 zile lucratoare de la data inregistrarii electronice, pozitia se sterge
automat;
r) sa organizeze si sa orienteze noii parteneri, sa implementeze programul propus de companie prin
sarcinile de profesie potrivit „Manualului de afaceri”.
s) sa prezinte, la solicitarea companiei, dovezi de indeplinire a sarcinilor care le revin din obiectul
contractului, potrivit Art. 2, lit. a, b, c, d. In cazul in care nu va face dovada, bonsului aferent
saptamanilor respective se poate transforma in bonus in produse.
6.4. Drepturile Partenerului:
a) Persoana fizica sau Societatea agreata are dreptul la comisionul aferent serviciilor prestate, in
conditiile prevazute prin art. 4 si 5 din contract;
b) sa ceara informatii de la liniile sponsoriale (si de la reprezentantii companiei BLUE DIAMOND
GENERATION) referitor la situatia sa, comenzi, livrari, etc;
c) sa ceara sprijinul Companiei in efectuarea evenimentelor locale proprii organizate independent
pentru echipa sa. Partenerii au dreptul sa organizeze, independent, eventual cu sprijinul BLUE
DIAMOND GENERATION, evenimente in scopul dezvoltarii retelei de Parteneri, al promovarii si
consumului de produse puse pe piata de catre Companie. Partenerii vor exercita aceste drepturi doar in
baza materialelor - editii valide acceptate de Companie. Orice activitate care implica numele sau sigla
BLUE DIAMOND GENERATION - activitati de natura celor de promovare a produselor BLUE
DIAMOND GENERATION, de publicitate si/sau de sponsorizare - trebuie organizata NUMAI cu acordul
scris al BLUE DIAMOND GENERATION;
d) sa vizualizeze rapoarte specifice ale grupului personal si sa urmareasca activitatea acestuia;
e) sa participe la campaniile si promotiile organizate de BLUE DIAMOND GENERATION;
f) poate solicita in scris ajutorul companiei in momentul in care liniile sponsoriale nu doresc sa intervina
in vederea dezvoltarii afacerii;
g) partenerii au dreptul de a purta insignele specifice calificarii.
7. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
7.1. Avand in vedere specificul serviciilor prestate de catre Partener in temeiul prezentului contract,
partile recunosc ca respectarea secretului referitor la datele si informatiile la care va avea acces
Partenerul, constituie o obligatie solidara a acestora, care trebuie respectata pe tot parcursul derularii,
precum si timp de un an dupa incetarea prezentului contract.
7.2. Pentru a servi scopurilor acestui Contract expresia “Informatii Confidentiale” înseamna orice
informatie detinuta de Parteneri care are legatura cu toate sau o parte din Companie, respectiv
informatii la care Partenerii nu au acces contractual.
7.3. Partenerul, respectiv Societatea agreata, Partenerul solicitant, si oricare dintre angajatii companiei
S.C. Blue Diamond Generation S.R.L. pe intreaga perioada de derulare a contractului sau oricând dupa
o perioada de un an de la data încetarii, nu va divulga decât cu acordul scris al Companiei, nici unei
persoane fizice sau juridice si nu va folosi pentru propriul interes sau al oricarei alte persoane fizice sau
juridice orice informatie confidentiala decât daca este ceruta de lege sau de proceduri judiciare sau
legale.
7.4. Informatiile care sunt publice sau care vor fi facute publice de catre Companie, nu vor constitui
“Informatii Confidentiale”.
7.5. “Divulgare” in sensul prezentului contract, semnifica dezvaluirea catre un tert, persoana fizica
sau juridica a datelor, informatiilor, materialelor sau sintezelor prevazute exemplificativ la pct. 6.2
din contract, “Divulgare” in sensul prezentului contract semnifica si utilizarea nemijlocita de catre
Partener a unor asemenea date, informatii, materiale sau sinteze intr-o activitate comerciala
proprie.
7.6. În cazul nerespectarii prezentei clauze de confidentialitate, Societatea agreata va fi tinuta de plata
unei sume de 5000 (cinci mii) euro în conditiile art. 1.538 Noul Cod Civil. In situatia in care prejudiciul
dovedit depaseste cuantumul prestabilit al penalitatii, Compania poate solicita Partenerului repararea
integrala a prejudiciului, in conditiile Codului Civil roman.
8. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract inceteaza de drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti,
in urmatoarele cazuri:
- partenerul nu depune nicio comanda pe codul atribuit in termen de 365 zile calendaristice de la data
semnarii acestui contract;
- partenerul nu depune nicio comanda pe codul atribuit in termen 365 de zile calendaristice oricand pe
parcursul derularii raporturilor contractuale, de la data emiterii de catre Companie a ultimei facturi;
- oricare dintre parti nu isi indeplineste una dintre obligatiile esentiale enumerate la art.5, in prezentul
contract;
- partenerul isi incalca oricare dintre obligatiile sale.
8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele (mai putin situatia
de la pct. 7.1 ). Partile accepta in mod expres ca rezilierea va rezulta din simplul fapt al neexecutarii
oricareia dintre obligatiile asumate prevazute la art. 5 din prezentul contract.
8.3. Incetarea contractului, din orice motiv prevazut de prezentul capitol, atrage dupa sine pierderea de
catre Partener si implicit anularea din sistem a codului de partener atribuit si a tuturor drepturilor
izvorate din prezentul contract (comision, bonus in produse, fara ca enumerarea sa fie limitativa cu
exceptia celor nascute anterior datei incetarii contractului). Comisioanele datorate Partenerului in baza
contractului, ce au ca izvor obligatii indeplinite de catre Partener inainte ca incetarea sa-si produca
efectele, se vor acorda Partenerului in mod corespunzator. Dupa încetarea contractului, Partenerul nu
va mai putea solicita niciun fel de plata, comision sau alte drepturi pecuniare, pierzând inclusiv
comisionul pentru reteaua/retelele create.
8.4. Prezentul contract va înceta prin denuntarea unilaterala de catre Companie, cu conditia notificarii
Partenerului cu 30 de zile în prealabil. Prezentul drept va putea fi exercitat fara alte formalitati.
9. FORTA MAJORA
9.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator, total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora, asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 30 zile,
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
10. COMUNICARI SI NOTIFICARI
Toate comunicarile între parti se vor face în scris. Orice notificare, comunicare efectuata in temeiul
acestui contract poate fi predata direct cu semnatura de primire sau transmisa prin posta cu confirmare
de primire sau curierat rapid sau e-mail, (in cazul transmiterii prin e-mail, expeditorul va pastra
confirmarea transmiterii si o va comunica destinatarului la cerere), catre partea destinatara la adresa
acesteia care este indicata in prezentul contract sau la orice alta adresa care va fi notificata celeilalte
parti in conformitate cu acest articol. Notificarea transmisa prin e-mail se considera primita de destinatar
în prima zi lucratoare celei ce precedeaza ziua în care a fost expediata.
11. LITIGII
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
11.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente din Timisoara, Romania.
12. DISPOZITII FINALE
12.1. In vederea simplificarii procedurilor de comunicare cu partenerii contractuali, in scopul mentinerii
dinamicii raportului juridic cu acestia, pentru eficientizarea colaborarii si economisirea resurselor,
respectiv pentru alocarea acestora in procent cat mai ridicat in scopul realizarii intereselor comerciale
reciproce, BLUE DIAMOND GENERATION isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile
prezentului contract, inclusiv a anexelor acestuia, in intregime sau partial, cu anuntarea acestor
modificari pe site- ul oficial al Companiei, www.bluediamond.ro, precum si prin orice alta forma
permisa de lege, intr-un termen de 60 de zile de la data aparitiei acestor modificari. In situatia in care
partenerii contractuali nu sunt de acord cu modificarile comunicate in modalitatea mentionata, pot cere
incetarea imediata a prezentului contract.
12.2. Drepturile sau obligatiile care decurg din prezentul contract nu pot fi cesionate de catre
Partener sau Societatea agreata unei terte persoane decat cu acordul scris al S.C. BLUE DIAMOND
GENERATION S.R.L.
12.3. Societatea agreata, prin reprezentati, Partenerii solicitanti, declara in mod expres ca au luat
cunostinta si sunt de acord cu prevederile prezentului contract publicate pe site-ul
www.bluediamond.ro, ca se obliga sa respecte prevederile acestor documente care constituie
anexe ale prezentului contract.
12.4. Societatea agreata, prin reprezentanti, declara in mod expres ca este de acord cu
filmarea/inregistrarea si efectuarea unor fotografii cu ocazia si in timpul desfasurarii evenimentelor
organizate de catre compania S.C. BLUE DIAMOND GENERATION S.R.L si nu numai, si ca accepta
in mod expres, cu titlu gratuit, utilizarea acestor materiale ( inregistrari audio/video, fotografii) de catre
societatea S.C. BLUE DIAMOND GENERATION S.R.L. nelimitat in spatiu si timp, in modalitatile pe
care aceasta le decide, in scopul promovarii produselor si oportunitatii de afacere BLUE DIAMOND
GENERATION, in activitati de marketing si publicitate, si in orice alte scopuri adiacente activitatii
Companiei. Totodata testimonialele promovate de companie, reprezinta o experienta si o parere proprie
asupra efectelor folosirii produselor societatii S.C. BLUE DIAMOND GENERATION S.R.L.
12.5. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale reprezinta vointa partilor si inlatura orice
alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.6. Partile convin ca legea aplicabila prezentului contract este legea romana.
12.7. Partenerul întelege, consimte si declara in mod expres ca deroga de la prevederile art. 1.271, Cod
civil asumându-si astfel riscurile impreviziunii.
12.8. Partenerii declara ca accepta în mod expres, în întelesul art. 1.203, Cod Civil, clauzele neuzuale
prevazute de art. 5.3. art. 6, art. 7, art. 11.2 si art. 12.7.
12.9. Toate beneficiile prezentului contract pot fi lasate mostenire familiei cu conditia ca noii membrii sa
adere, sa semneze si sa-si asume obligatiile contractuale insusite de partile contractante.
12.10. Instrainarea afacerii unor terte persoane fizice sau juridice se face doar cu acordul scris al
Companiei.
12.11. In conditiile in care Societatea agreata este in fapt persoana fizica autorizata (PFA), intreprindere
individuala (II), persoana fizica independenta (PFI) se aplica si urmatoarele clauze contractuale:
- societatea agreata dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a
activitatii, precum si a programului de lucru;
- societatea agreata dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
- riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre Societatea agreata care desfasoara activitatea;
- activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului societatii agreate care o desfasoara;
- activitatea se realizeaza de catre societatea agreata prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau
a prestatiei fizice a acesteia, în functie de specificul activitatii;
- societatea agreata dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau
prin colaborare cu terte persoane în conditiile legii.
12.12.1. Societatea agreata se obliga sa autorizeze la Oficiul Registrului Comertului urmatoarele coduri
CAEN 4619 si 7022.
12.12.2. Compania recomanda societatii agreate autorizarea si a codurilor CAEN 4799 si 7311,
in conditiile in care realizeaza activitati specifice acestor doua coduri.
12.13. Prezentul contract se poate incheia doar intre un singur partener, reprezentand 1 singur cod din
retea si clonele aferente acestui cod, pe de o parte si companie pe de alta parte. Exceptie fac
contractele aflate in vigoare la data de 01.09.2019.
Prezentul contract contine 9 (noua) pagini si este semnat in 2 (doua) exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte.
S.C. BLUE DIAMOND GENERATION S.R.L.
reprezentata de Dan Milan Menghesi, general manager,
L.S.
Si
__________________________________________________________________________________
Reprezentata de____________________________________________________________________
urmatorul cod partener din reteaua BLUE DIAMOND GENERATION:
_____________________________________________________________________
(nume, prenume, calitate, semnatura si stampila)
Data semnarii: __/__/____
L.S.